FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 643 1 2 806 1 2 970 1 3 133 1 3 299 1 3 466 1 3 629 1
120g offset-papper 2 698 1 2 872 1 3 036 1 3 210 1 3 386 1 3 556 1 3 730 1
200g offset-papper 3 140 1 3 370 1 3 606 1 3 840 1 4 074 1 4 312 1 4 548 1
300g offset-papper 3 377 1 3 641 1 3 907 1 4 175 1 4 445 1 4 712 1 4 982 1
135g Återvunnet papper 2 858 1 3 051 1 3 241 1 3 435 1 3 632 1 3 828 1 4 019 1
170g Återvunnet papper 2 956 1 3 162 1 3 366 1 3 572 1 3 782 1 3 992 1 4 199 1
250g Återvunnet papper 3 496 1 3 779 1 4 062 1 4 346 1 4 629 1 4 916 1 5 205 1
130g Silk-papper 2 157 3 2 316 3 2 472 3 2 627 3 2 788 3 2 949 3 3 108 3
170g Silk-papper 2 222 3 2 388 3 2 556 3 2 722 3 2 892 3 3 062 3 3 228 3
250g Silk-papper 2 632 3 2 852 3 3 079 3 3 303 3 3 527 3 3 755 3 3 985 3
350g Silk-papper 2 808 3 3 053 3 3 305 3 3 551 3 3 804 3 4 054 3 4 308 3
275g Gmund Verge White 7 321 1 8 133 1 8 947 1 9 761 1 10 587 1 11 415 1 12 244 1
275g Gmund Verge Creme 7 321 1 8 133 1 8 947 1 9 761 1 10 587 1 11 415 1 12 244 1
260g Chromokartong 3 286 3 3 541 3 3 798 3 3 956 3 4 312 3 4 571 3 4 753 3
Plast, 125 mikron 4 819 1 5 282 1 5 742 1 6 202 1 6 676 1 7 148 1 7 620 1
Plast, 250 mikron 6 124 1 6 763 1 7 402 1 8 041 1 8 698 1 9 356 1 10 012 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck