FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1000 st. 1100 st. 1200 st. 1300 st. >>
90g Offsetpapper 2 650 1 2 810 1 2 974 1 3 139 1 3 306 1 3 474 1 3 641 1
120g offset-papper 2 705 1 2 877 1 3 046 1 3 220 1 3 395 1 3 571 1 3 743 1
200g offset-papper 3 168 1 3 404 1 3 641 1 3 880 1 4 118 1 4 360 1 4 601 1
300g offset-papper 3 366 1 3 629 1 3 894 1 4 161 1 4 426 1 4 696 1 4 966 1
135g Återvunnet papper 2 822 1 3 010 1 3 197 1 3 385 1 3 579 1 3 770 1 3 956 1
170g Återvunnet papper 2 912 1 3 113 1 3 311 1 3 512 1 3 717 1 3 920 1 4 121 1
250g Återvunnet papper 3 433 1 3 708 1 3 985 1 4 259 1 4 534 1 4 813 1 5 093 1
130g Silk-papper 2 143 3 2 301 3 2 456 3 2 611 3 2 771 3 2 929 3 3 087 3
170g Silk-papper 2 208 3 2 373 3 2 537 3 2 705 3 2 869 3 3 039 3 3 204 3
250g Silk-papper 2 609 3 2 829 3 3 051 3 3 273 3 3 497 3 3 724 3 3 949 3
350g Silk-papper 2 781 3 3 022 3 3 271 3 3 517 3 3 763 3 4 013 3 4 264 3
275g Gmund Verge White 7 247 1 8 049 1 8 854 1 9 659 1 10 473 1 11 292 1 12 112 1
275g Gmund Verge Creme 7 247 1 8 049 1 8 854 1 9 659 1 10 473 1 11 292 1 12 112 1
260g Chromokartong 3 354 3 3 622 3 3 810 3 3 865 3 4 424 3 4 586 3 4 637 3
Plast, 125 mikron 4 787 1 5 246 1 5 704 1 6 160 1 6 631 1 7 099 1 7 567 1
Plast, 250 mikron 6 074 1 6 707 1 7 338 1 7 970 1 8 620 1 9 272 1 9 922 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet