LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.152 1 1.183 1 1.217 1 1.383 1 1.549 1
120g Offsettpapper 1.188 1 1.220 1 1.256 1 1.429 1 1.605 1
200g Offsettpapper 1.425 1 1.471 1 1.521 1 1.760 1 2.000 1
300g Offsetpapper 1.465 1 1.512 1 1.562 1 1.819 1 2.069 1
130g Silk-papper 1.040 3 1.044 3 1.048 3 1.325 3 1.351 3
170g Silk-papper 1.093 3 1.097 3 1.102 3 1.429 3 1.454 3
250g Silk-papper 1.198 3 1.202 3 1.208 3 1.598 1 1.660 3
350g Silk-papper 1.305 3 1.311 3 1.314 3 1.838 3 1.863 3
260g Chromocard 1.367 3 1.370 3 1.376 3 1.779 1 1.967 3
135g Återvunnet papper 1.291 1 1.333 1 1.374 1 1.580 1 1.782 1
0,125 mm tjockt plastark 2.552 1 2.659 1 2.773 1 3.327 1 3.884 1
0,250 mm tjockt plastark 3.614 1 3.777 1 3.955 1 4.798 1 5.653 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3