LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.083 1 1.113 1 1.145 1 1.303 1 1.465 1
120g Offsettpapper 1.124 1 1.160 1 1.192 1 1.363 1 1.538 1
200g Offsettpapper 1.214 1 1.254 1 1.291 1 1.487 1 1.684 1
300g Offsetpapper 1.366 1 1.414 1 1.462 1 1.699 1 1.938 1
130g Silk-papper 937 3 943 3 945 3 1.191 3 1.214 3
170g Silk-papper 983 3 988 3 994 3 1.284 3 1.306 3
250g Silk-papper 1.078 3 1.083 3 1.086 3 1.465 3 1.489 3
350g Silk-papper 1.172 3 1.178 3 1.181 3 1.646 3 1.670 3
260g Chromocard 1.227 3 1.230 3 1.236 3 1.680 1 1.760 3
135g Återvunnet papper 1.210 1 1.252 1 1.290 1 1.484 1 1.683 1
0,125 mm tjockt plastark 2.280 1 2.375 1 2.475 1 2.967 1 3.462 1
0,250 mm tjockt plastark 3.223 1 3.367 1 3.525 1 4.274 1 5.033 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3