LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Type << 1 x 1700 st. 1 x 1800 st. 1 x 1900 st. 1 x 2000 st. 1 x 2500 st. 1 x 3000 st. 1 x 3500 st. >>
90g Offsetpapper 1 892 1 1 938 1 1 988 1 2 035 1 2 274 1 2 513 1 2 752 1
120g offset-papper 1 959 1 2 014 1 2 064 1 2 117 1 2 377 1 2 637 1 2 898 1
200g offset-papper 2 167 1 2 227 1 2 291 1 2 358 1 2 678 1 3 000 1 3 318 1
300g offset-papper 2 408 1 2 487 1 2 563 1 2 644 1 3 036 1 3 428 1 3 819 1
130g Silk-papper 1 204 3 1 243 3 1 281 3 1 317 3 1 505 3 1 692 3 1 880 3
170g Silk-papper 1 266 3 1 307 3 1 348 3 1 391 3 1 596 3 1 799 3 2 007 3
250g Silk-papper 1 395 3 1 446 3 1 491 3 1 541 3 1 785 3 2 028 3 2 272 3
350g Silk-papper 1 563 3 1 622 3 1 680 3 1 739 3 2 031 3 2 322 3 2 613 3
260g Chromokartong 1 539 3 1 596 3 1 653 3 1 708 3 1 995 3 2 279 3 2 566 3
275g Gmund Verge White 7 172 1 7 531 1 7 889 1 8 247 1 10 041 1 11 832 1 13 628 1
275g Gmund Verge Creme 7 172 1 7 531 1 7 889 1 8 247 1 10 041 1 11 832 1 13 628 1
135g Återvunnet papper 2 102 1 2 164 1 2 227 1 2 286 1 2 585 1 2 886 1 3 191 1
170g Återvunnet papper 2 212 1 2 279 1 2 348 1 2 413 1 2 750 1 3 084 1 3 421 1
250g Återvunnet papper 2 494 1 2 575 1 2 659 1 2 742 1 3 160 1 3 576 1 3 994 1
Plast, 125 mikron 3 385 1 3 526 1 3 659 1 3 798 1 4 476 1 5 162 1 5 837 1
Plast, 250 mikron 4 608 1 4 825 1 5 025 1 5 238 1 6 274 1 7 325 1 8 355 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3